Jak prawidłowo dobrać wkładki ortopedyczne?

Jak prawidłowo dobrać wkładki ortopedyczne?

KINEZYTERAPIA

Bardzo ważnym działem fizjoterapii jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Ruch potrzebny jest każdemu człowiekowi a w szczególności pacjentom, którzy z powodu swoich chorób lub przebytych urazów mają zakres ruchu ograniczony lub zmniejszoną siłę mięśniową. Celem kinezyterapii jest przywrócenie pacjentowi utraconą siłę mięśniową (na tyle ile jest to możliwe), zwiększenie zakresu ruchu, zapobieganie zmianom narządowym np. w sytuacji długiego unieruchomienia, poprawa funkcjonowania układu nerwowego. Bardzo często pod wpływem ćwiczeń fizycznych, pacjent zauważa poprawę swojego stanu zdrowia co również ma odzwierciedlenie w jego stanie psychicznym. Bardzo wielu chorobom mającym podłoże neurologiczne, reumatologiczne towarzyszy depresja lub inne zaburzenia psychiczne.

Kinezyterapię możemy podzielić na miejscową oraz ogólną. Do kinezyterapii miejscowej możemy zaliczyć np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne, czynne w odciążeniu, samowspomagane i inne. Do kinezyterapii ogólnej zaliczymy np. ćwiczenia w wodzie, sport inwalidów i inne.

Istnieje także bardzo dużo technik kinezyterapeutycznych, którymi terapeuta się posługuje. Są to : metoda Vojty, PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), metoda McKenzie, metoda NDT-Bobath i wiele innych. Najczęściej terapeuta wykorzystuje kilka technik aby wyniki jego pracy z pacjentem były bardziej efektywne.

FIZYKOTERAPIA

Doskonałym uzupełnieniem całego procesu rehabilitacji są zabiegi z zakresu fizykoterapii. Czasem stosowane są wyłącznie zabiegi fizykoterapeutyczne, jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta. Pewne zabiegi fizykalne wykonujemy przed kinezyterapią lub masażem żeby zwiększyć siłę działania terapii. W skład fizykoterapii wchodzi termoterapia, wodolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, laseroterapia, ultradźwięki, wolnozmienne pole magnetyczne, areosoloterapia, klimatoterapia ,balneoterapia. Każdy z zabiegów fizykalnych działa bodźcowo na organizm wywołując zamierzone pozytywne zmiany w jego funkcjonowaniu. Zabiegi fizykoterapeutyczne dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza. Bardzo ważny jest wywiad lekarza z pacjentem, gdyż do każdego zabiegu istnieje szereg przeciwwskazań, które należy uwzględnić kierując pacjenta na zabieg.

TERAPIA OBRZĘKOWA

Wyróżniamy trzy rodzaje obrzęków : obrzęk z niewielką zawartością białek ( niewydolność żylna i sercowa, niektóre choroby jelit, nerek ), obrzęk z dużą zawartością białek (uraz , zapalenie, niedotlenienie), obrzęk limfatyczny (może być pierwotny lub wtórny).

Najczęściej występującym nowotworem u kobiet w Polsce jest rak gruczołu piersiowego. Jednym z najczęstszych zaburzeń czynnościowych po operacyjnym leczeniu raka piersi jest obrzęk limfatyczny kończyny górnej. Obrzęk chłonny może być pierwotny, często zwany idiopatycznym, ponieważ rozpoznaje się go, gdy nie można stwierdzić żadnej przyczyny powstania. U pacjentki po mastektomii występuje obrzęk chłonny wtórny, który wywołują różne czynniki uszkadzające naczynia chłonne. Jest to obrzęk wtórny pooperacyjny, powstały w wyniku usunięcia węzłów i naczyń chłonnych podczas operacji, nowotworowy. W skład terapii obrzękowej u pacjentki po mastektomii wchodzą zabiegi : manualny drenaż limfatyczny (manual lymphatic drainage, MLD); kompresjoterapia, do której należą: bandażowanie, stosowanie odzieży uciskowej oraz drenaż pneumatyczny BOA; kinesiology taping; ćwiczenia w odciążeniu; ćwiczenia ogólnousprawniające połączone z ćwiczeniami oddechowymi; ćwiczenia z wykorzystaniem technik PNF; automasaż.

Bardzo ważne jest aby pacjentka po operacji usunięcia piersi potrafiła sama wykonywać automasaż. Zalecane jest aby go robiła dwa razy dziennie. Manualny drenaż limfatyczny ma za zadanie zmniejszenie obrzęku chłonnego, jednak bardzo ważne jest aby po każdym zabiegu kończyna była bandażowana. Jest to warunek aby terapia przyniosła zamierzone efekty. Manualny drenaż limfatyczny można wykonywać nawet 2 razy dziennie, najlepiej przez okres dwóch tygodni, aby przygotować pacjentkę do noszenia odzieży uciskowej. Dokładnie wymierzone rękawy uciskowe w przypadku obrzęku kończyny górnej pacjentka nosi codziennie, w nich również wykonuje wszelkie ćwiczenia zalecone przez terapeutę. Kinesiology taping zaś wykorzystuje sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu uruchomienia możliwości kompensacyjnych organizmu. Jest to stosunkowa nowa metoda, która również jest wykorzystywana pomocniczo w leczeniu obrzęków.

Terapia obrzękowa nie odnosi się wyłącznie do kobiet po mastektomii. Jest stosowana na szeroką skalę po urazach sportowych (obrzęk z dużą zawartością białek) : zwichnięcia, skręcenia, złamania i inne. Terapia obrzękowa jest niezwykle istotna w profilaktyce oraz leczeniu żylaków kończyn dolnych.

Bardzo ważne jest dla pacjenta z obrzękiem aby zastosować u niego terapię obrzękową, a nie jedynie jedną z metod walki z obrzękiem.


Wkładki ortopedyczne supinujące na stopy płaskie i płasko-koślawe

Wskazania

Wkładki przeznaczone do stosowania dla stóp koślawych i płasko-koślawych u dzieci, u których podstawowym celem jest korekcja koślawości stępu oraz podparcie sklepienia podłużnego stopy by zapewnić właściwe kształtowanie wzrostu kości stopy. U dorosłych wskazaniem do stosowania są stopy płaskie i płasko-koślawe statyczne. Stosowanie wkładek ma spowodować ograniczenie zmęczenia stóp oraz występowania związanych z tym stanów bólowych oraz deformacji obuwia.

Przeciwwskazania

Wkładki ortopedyczne nie powinny być stosowane dla dzieci do 3 lat.

U dzieci starszych wkładki powinny być traktowane jako uzupełnienie terapii.

Budowa

Wkładki posiadają indywidualnie uformowane podparcie sklepienia podłużnego oraz domodelowaną część piętową zapobiegającą przesuwaniu się pięty.

Wkładki ortopedyczne supinujące mogą stanowić także bazę do wykonania odciążeń miejsc bolesnych takich jak modzele czy ostrogi piętowe. W razie występowania płaskostopia poprzecznego wkładka może zostać wyposażona w pelotę matatarsalną unoszącą sklepienie poprzeczne.

Do wykonania wkładek używamy płyt z korka naturalnego, korka syntetycznego termoplastycznego oraz nowoczesnych materiałów termoplastycznych. Jako materiał wyściełający może być uyta naturalna skóra bydlęca, materiał termoplastyczny lub tkaniny.

Wkładki ortopedyczne korytkowe

Wskazania

Wkładki ortopedyczne korytkowe stosuje się w sytuacjach gdy nie uzyskuje się właściwej korekcji wkładkami ortopedycznymi supinującymi. Wkładki korytkowe znoszą koślawe ustawienie pięty.

Przeciwwskazania

Wkładki nie zaleca się przy utrwalonej koślawości pięt oraz utrwalonym zniekształceniu płasko-koślawy ustawieniu stóp. Nie powinny być również stosowane przy nieznacznych koślawościach możliwych do skorygowania wkładkami ortopedycznymi supinującymi.

Budowa

Wkładki posiadają klin unoszący przyśrokowy brzeg stopy.

Wkładki ortopedyczne odciążające

Wskazania

Wkładki przeznaczone do stosowania dla stóp  o utrwalonej deformacji, oraz w przypadku występowania miejsc, które na skutek obciążenia sprawiają ból (modzele, ostroga piętowa).

Budowa

Wkładki wykonywane są na formie dostosowanej lub na odlewie gipsowym. Miejsca bolesne są odciążone w taki sposób by boczne okolice miejsca bolesnego przejęły obciążenie.

Wkładki ortopedyczne odciążające dla stóp o utrwalonej defomacji są domodelowywane do kształtu stopy by zmniejszyć miejscowy nacisk na przeciążąne punkty styku z podłożem.

Prezentowana wkładka ortopedyczna jest przykładem jak może zostać wykonana wkładka odciążająca. Wkładki zostały wykonane dla osoby ze stopami reumatoidalnymi. Deformacja charakteryzuje się palcami młoteczkowatymi i nadmiernym opuszczeniem I i II głowy kości śródstopia oraz V. Nadmierne obciążenie opuszczonych głów oraz pięty powoduje duży ból przy chodzeniu. Do wykonania wkładki użyto odlewu gispowego. We wkładce zastosowan trzy gęstości pianki oraz płytę korkową. Wkładka domodelowana jest do kształtu stopy, posiada odciążenie główki kości śródstopia oraz modzeli.

Wkładki ortopedyczne wyrównujące skrócenie kończyny dolnej

Wskazania

Głównym zastosowaniem wkładek ortopedycznych wyrównujących jest uzupełnienie skrócenia kończyny. Czasem wskazuje się podwyższenie kończyny celem uzyskania odpowiedniego ustawienia bioder oraz kręgosłupa.

Budowa

Wkładki wykonane są z korka naturalnego. Mogą posiadać lekkie uniesienie sklepienia podłużnego oraz zagłębienie pięty. W przypadku występowania deformacji stopy istnieje możliwość wykonania odciążenia. Wierzch wkładki może zostać wykończony skórą naturalną bądź pianką termoplastyczną.

Uwaga, lekarz lub rehabilitant powinien określić wysokość wyrównania oraz stosunek wysokości wyrównania pod piętą oraz pod palcami.

Wkładka supinująca - posiada klin w 3/4 długości, w części tylnej wkładki po stronie wewnętrznej, stosowana przy koślawości kolan, koślawości pięt, lekarz zalecając powinien określić wysokość klina, wkładka nie posiada typowego dla wkładek ortopedycznych podparcia sklepienia podłużnego (poza klinem jest płaska).

Wkładka unosząca wewnętrzną krawędź stopy - klin na całej długości wewnętrznego brzegu, którego wysokość określa lekarz, stosowana głównie przy koślawości kolan.

Wkładka pronująca - klin na całej długości zewnętrznego brzegu, którego wysokość określa lekarz, stosowana do odciążania nadmiernie obciążanej części zewnętrznej stopy przez zbyt duże uniesienie sklepienia podłużnego, stosowana przy stopach przywiedzionych.

Podobny efekt do w/w wkładek można uzyskać modyfikując podeszwę buta. Jeśli materiał i typ podeszwy pozwala na jej modyfikację dokonujemy adaptacji obuwia seryjnego. 

Schorzenia, w których zastosowanie wkładek najczęściej daje dobre rezultaty:

 • płaskostopie poprzeczne i podłużne,
 • zapalenie rozścięgna podeszwowego,
 • nerwiaki,
 • halluxy,
 • młoteczkowate palce,
 • ostroga piętowa,
 • koślawość pięt
 • koślawość (szpotawość) stawów kolanowych,
 • chroby reumatyczne i stany zapalne oraz deformacje stóp spowodowane nimi,
 • deformacje stóp wrodzone i pourazowe,
 • wiotkość stawów,
 • stopa cukrzycowa.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje refundacja wyrobów medycznych (przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych). Między innymi obejmuje ona obuwie ortopedyczne wykonywane na indywidualne zamówienie.

Wysokość refundacji oraz okres użytkowania określają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1565). Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych wraz z kwotami refundacji i okresami ich użytkowania znajduje się w załączniku do ww. Rozporządzenia MZ.

Obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie zawarte jest w GRUPIE N. Zasadniczymi zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2014 roku w przypadku refundacji obuwia ortopedycznego jest zwiększenie kwoty refundacji do 100% limity w przypadku ubezpieczonych do 18 roku życia oraz możliwość refundacji kolejnej pary obuwia już po 6 miesiącach od odbioru pierwszej pary. Obniżenie wysokości limitu do 100 zł dla buta do pary na zdrową stopę przy jednoczesnym zaopatrzeniu stopę chorą.

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowy wzór zlecenia na przedmioty ortopedyczne.

W praktyce uzyskanie refundowanego przedmiotu ortopedycznego odbywa się w następujących krokach:

 • wizyta u lekarza specjalisty (w ramach świadczenia NFZ), który zaleca obuwie i wystawia zlecenie na przedmiot ortopedyczny
 • potwierdzenie zlecenia we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ
 • wizyta u świadczeniodawcy celem pobrania miary na obuwie ortopedyczne
 • przymiarka i odbiór  wykonanych butów ortopedycznych.

Zwracamy również uwagę na możliwość skrócenia okresu użytkowania refundowanego przedmiotu w przypadku wystąpienia zmian fizycznych, których zakres regulacji przedmiotu nie obejmuje (np. zmiana długości, tęgości, stopnia deformacji) lub w wyniku przebytych zabiegów chirurgicznych. W tym przypadku lekarz specjalista zobowiązany jest do umieszczenia na zleceniu adnotacji. OW NFZ na tej podstawie rozpatrują skrócenie okresu użycia wcześniej zrefundowanego przedmiotu.


Właściwa pielęgnacja stóp

Każde ciało potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, by mogło wyglądać młodo, jędrnie i atrakcyjnie. Czasem nie wystarcza codzienna pielęgnacja w postaci żelu pod prysznic czy balsamu. Są bowiem takie partie ciała, które wymagają dużo bardziej wymagającej ochrony i pielęgnacji. Z cała pewnością do takich zaliczają się stopy.

Jeśli odpowiednio nie zadbamy o nie, wówczas staną się suche i popękane. A w tym wypadku dużo prostsza i skuteczniejsza jest właściwa profilaktyka niż odbudowywanie kondycji skóry. Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym stóp jest regularne – codzienne – stosowanie kremu nawilżającego oraz zmiękczającego do tej partii ciała. Przynajmniej jeden raz w tygodniu należy stosować dodatkowo coś, co służy złuszczaniu suchego naskórka – może to być preparat w formie peelingu, koniecznie gruboziarnistego, lub po prostu tarka do stóp czy nawet zwykły pumeks. Jeśli stan naszych stóp nie jest do końca zadowalający – zwłaszcza latem, kiedy to nosimy odkryte obuwie i zależy nam na estetycznych stopach – warto skorzystać z metod bardziej profesjonalnych. Najlepiej udać się do kosmetyczki, która wykona specjalny wygładzający zabieg parafinowy. Tego typu kosmetyki można kupić również w dobrych sklepach kosmetycznych. Taki zabieg stosuje się nie częściej niż raz w tygodniu. Wymaga on jednak odpowiedniej temperatury kosmetyku oraz okładu, dlatego jest dość uciążliwy, jeśli chcemy wykonać go samemu.

Parafina zbawiennie wpływa nie tylko na skórę, zwłaszcza pięt, ale także na paznokcie. Dzięki temu skóra jest wyjątkowo nawilżona, gładka i miękka, a efekt ten spokojnie utrzymuje się przez kilka dni. Zabieg ten zalecany jest również do pielęgnacji dłoni. Wykonuje go się w taki sam sposób, co w przypadku stóp. Żaden, nawet najlepszy, krem nawilżający nie jest w stanie uzyskać takiego efektu. Wśród domowych sposobów na zadbane stopy można wymienić także rycynę. Ten olejek o niesamowitych właściwościach nawilży i zadba o nasze pięty i paznokcie. Wystarczy nacierać nim wybrane miejsca.

Hallu Motion

297 zł 137 zł

Zamów dzisiaj i oszczędź 160 zł, otrzymaj darmową wysyłkę i gwarancję satysfakcji.

Jutro promocja przepada.
4.5 5 15